Konsultacja stomatologiczna

Stomatologia w Łodzi

 

Konsultacja stomatologiczna w naszym gabinecie w Łodzi rozpoczyna się od kompleksowego badania jamy ustnej. Badanie ma kluczowe znaczenie dla mapowania wszystkich planów leczenia. Badanie wstępne może trwać kilka lub kilkadziesiąt minut i polega na dokładnej ocenie dziąseł, zębów oraz wszystkich widocznych tkanek i struktur jamy ustnej.

Celem konsultacji stomatologicznej jest zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych problemów oraz opracowanie planu leczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Badanie zwykle rozpoczyna się poza jamą ustną, oceniając stawy szczękowe, mięśnie i tkanki. Ocena wnętrza jamy ustnej obejmuje stan tkanek miękkich. Sprawdzamy ślinianki, stan dziąseł oraz kości podtrzymujące zęby. Zbadane zostaną same zęby, w tym ocena ruchomości i utraty (zużycia) tkanki zęba. Wszystkie informacje, unikalne dla każdej osoby, są następnie wykorzystywane do formułowania planu leczenia dostosowanego do potrzeb klinicznych. Mogą być wymagane zdjęcia rentgenowskie. 

 

 

 

Nasza konsultacja dentystyczna w skrócie:

  • Ocena ogólnego stanu zdrowia i higieny jamy ustnej
  • Ocena ryzyka próchnicy zębów, próchnicy korzeni oraz chorób dziąseł lub kości
  • Ocena wymagań klinicznych dotyczących odbudowy, leczenia lub usunięcia zęba
  • Sprawdzenie zgryzu, aby ocenić dopasowanie szczęki górnej i odpowiadających im zębów dolnych, gdy szczęka jest zamknięta
  • Ocena funkcji mięśni żuchwy

 

W przeszłości badania i konsultacje były przeprowadzane co 6 miesięcy. Obecnie zalecamy przeprowadzanie ich w odstępach czasu, w zależności od ryzyka wystąpienia chorób zębów dla każdego pacjenta. Może to oznaczać, że będziesz musiał częściej lub rzadziej niż 6 miesięcy pojawiać się u naszego stomatologa w przychodzi w Łodzi przy ulicy wodnej 25. Pacjenci z bardzo niskim ryzykiem mogą być przyjmowani co 1 do 2 lat, a osoby z wyższym ryzykiem co 3 do 6 miesięcy z dodatkową interwencją lekarza stomatologa. Twoje ryzyko zostanie zidentyfikowane podczas wstępnej konsultacji. Rutynowe badania są ważne, aby upewnić się, że leczenie jest skuteczne oraz aby zidentyfikować i spróbować zapobiec przyszłym problemom i chorobom.